Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlüğe girdi

teknoloji-gelistirme-bolgeleri-kanunu-yonetmeligi-yururluge-girdi.jpg

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde artık Ar-Ge çalışmalarının yanısıra üretim faaliyetleri de desteklenecek. Ar-Ge projesini tamamlayan şirket 3 ay içinde yeni bir proje sunmazsa bölge dışına çıkarılacak.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne yönelik destek uygulamalarını kapsamına alan 6170 Sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliği, yayınlandı. Ar-Ge çalışmaları yapan ve teknoloji üreten firmalara vergi avantajları sağlayan kanunla ilgili uygulama yönetmeliği ile birlikte kanunla yapılan değişiklikler de uygulanabilir hale getirildi.
Yönetmelik Ar-Ge Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasındaki varolan uygulama farklılıklarını da gideriyor.
Bilindiği gibi, muafiyet ve istisnaların son uygulanma tarihleri 2011 yılında çıkarılan kanunla 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmıştı. Böylece yönetmelik Ar-Ge Kanunu ile uyum sağlamış oldu.
Yönetmelik, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmek durumunda kalan personelin, dışarıda geçirdikleri dönemde faydalanamadıkları istisnalardan kısmen yararlanması imkanını da getirdi. Bu türden çalışanların bölge dışında geçirdiği sürelere ait ücretleri; Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetimi tarafından onaylandıktan sonra, firmanın Ar-Ge personeli için yüzde 25, üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için yüzde 50 oranında gelir vergisi kapsamı dışında tutulacak.
Yeni yönetmelik araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli tanımlarının kapsamlarını da değiştirdi. Tanıma destek personelleri ve teknisyenler de eklendi. Daha önce Ar-Ge personelleri için geçerli olan muafiyet ve istisnalar destek personelleri ve teknisyenler için de geçerli hale getirildi. Destek personeli hesaplamalarında Ar-Ge personel sayısının yüzde 10’unu aşmaması kaydıyla, brüt ücreti en az olan destek personellerine her türlü vergi istisnası uygulanacak.

Üretime imkan verildi
Kanun ile getirilen ‘teknolojik ürün’ tanımı yönetmeliğe de dahil edildi. Önceki yönetmelikte Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde üretime yönelik yasaklamalar vardı, bunlar kaldırıldı. Artık Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi amacına ulaşılabilmesi için proje geliştirmeyle birlikte üretim yapılmasına da olanak sağlandı. Buna göre, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki bildirimler artık Maliye Bakanlığı yerine vergi dairesine yapılacak.
Daha önce Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan fakat  Ar-Ge Desteği Kanunu’ndan yararlanamayan şirketlere seçme hakkı tanınarak, istenmesi halinde bu kanundan da yararlanabileceği hükmü getirildi.

Yeni usüller
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firmaların 3’er aylık faaliyetleri Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacak. Onaylanacak bu belgeler, yönetici şirkete teslim edilecek.
TEYDEB, SANTEZ gibi destek programından yararlanan projeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne girerken ayrı bir inceleme ve onaya tabi tutulmayacak.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki Ar-Ge projesini tamamlamış şirketler 3 ay içinde yeni bir proje sunamazsa, mevcut kira sözleşmesi dikkate alınmaksızın bölgeden ihraç edilecek.

Yönetici şirketlere sorumluluklar
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yönetici şirketlerine, bölgede daha fazla Ar-Ge yaptırılması amacıyla bazı sorumluluklar da getirildi. Yönetici şirketler bölge faaliyete geçtikten sonra; üç yıl içinde teknoloji transfer ofisinin kurulması, bölge içerisinde KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme merkezi yoksa en geç bir yıl içerisinde kuluçka merkezi kurulmasından sorumlu olacaklar.

Kuluçka firmalarına 36 ay yer
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösterecek kuluçka firmaları için yönetici şirketler, Ar-Ge projesi sahibi firmalardan aldıkları kiraların yüzde 25’ini aşmayacak miktarda indirimli yer tahsis edebilecekler. Bu tahsis süresi en fazla 36 ay olacak.

scroll to top