YSM Yazılım CEO’su Sedat Yazıcı

392.jpg

YMS Yazılım’ın faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?   
YSM Yazılım, 2008 senesinde KOÜ Teknopark’ta kuruldu ve Türkiye’nin online (bulut) iş yazılımları konusunda lider firmalarından biri haline gelmiştir. Yazılım ihracatında, TİM’in yaptığı çalışmada 2016 yılında “Hizmet İhracatı TİM 500” listesine de girdi. Ayrıca YSM olarak; PİR Online Proje ve Şantiye yazılımını da SPIN-OFF yaparak, PİR isimli yeni bir start-up kuruyoruz. PİR şantiye programının şirketleştiğini söyleyebiliriz. Teknopark’ta bu yeni şirket yapılanmamız için de gerekli hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.

-Ürünleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Piyasaya sunduğunuz veya sunmayı planladığınız yeni bir ürün varsa anlatır mısınız?
YSM olarak Online (bulut) çalışan iş yazılımlarımızı web sitemiz üzerinden kullanıma açtık. Ürünler ve Çözümler olarak iki kategoride müşteri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ürünler, YSM BULUT platformundaki Yıllık Hizmet (SaaS) olarak sunulan yazılım programlarını ifade ediyor. Çözümler içinden Yıllık Bulut hizmeti verebileceklerimizi ürüne çeviriyoruz. Yeni ürünlerimiz arasında, TOY ve TAY var. TOY; “Mekan” işleten firmalar için geliştirilmiş bir Bulut (SaaS) program olup, online çalışıyor. TOY her yerden, her an ve her akıllı cihazdan düğün salonları, kültür merkezleri ve organizasyon firmalarının kullanacağı iyi bir yazılım oldu. TOY organizasyon yönetimi yazılımı, TAY ise araç yönetim yazılımıdır. TAY şirketlerin merkez, şube veya şantiyelerindeki araçlarının tüm maliyetlerini ve kazançlarını yönetebileceği bir yazılımdır. İster normal ister proje-şantiye bazlı da kullanılabilen tüm gelir ve giderlerin yönetilebildiği, zaman içinde araç takip cihazlarıyla entegre edilecek olan yeni ve katma değeri yüksek bir ürünümüz daha oldu. PİR yazılımıyla da ilgili yenilikler geliyor ve PİR ürünü şirketleşiyor. PİR’deki yenilikleri de yeni yapılanmamızdan sonra duyurmayı planlıyoruz.

-2017 yılı sizin için nasıl geçti?  Yeni yatırımlarınız oldu mu, olduysa firmanıza olan yansımaları hakkında bilgi verir misiniz?
2017 yılı daha çok yeniden yapılanma, bayileşme ve ihracat hazırlık yılı olarak planlamıştık, öyle de oldu. Bu yapılanma neticesinde PİR ürünümüzü SPIN-OFF yaparak şirketleşme kararı aldığımız çok önemli bir dönüşüm yılı oldu 2017 bizim için.

-2018 ve 2019 yılı için hedeflerinizi ve varsa hayata geçireceğiniz yatırım planlarınızı paylaşır mısınız? Varsa yatırımlarınızın yeri, bütçesi, firmanıza yapacağı katkı, istihdam gibi konularla ilgili beklentilerinizi aktarır mısınız?
Biz beş yıllık genel, üç yıllık özel bir yıllık detaylı planlama yapan bir teknoloji şirketiyiz. Her ne kadar planlama ve hedef koymak kolay olsa da uygulamak kolay değil. Önümüzdeki üç yılda, her yıl minimum yüzde 50 büyümeyi planlıyoruz. 2016’da, 2015’e göre cirosal olarak dört kat büyümüştük. Vites büyüttük. 2017’de, geçen yıla benzer bir ciro ile yeni normalimizi korumayla uğraştık. Bundan sonra da karlılık olarak her sene yüzde 50 daha üzerine koymayı amaçlıyoruz. Yurt dışında da bir şirket kurmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye’den oraya, oradan da dünyaya satış yapmayı amaçlıyoruz.

-İhracatınızda, ağırlıklı dış pazarlarınız hangi bölgelere bulunuyor?
Geçen yıl bir ülkeye ihracat yapmışken, 2017’de 6 ülkeye daha ihracat yaptık. Yerli ve Milli diye nitelendirebileceğimiz yazılımlarımızı şimdiye kadar İngiltere, Hollanda, İtalya, İran, Azerbaycan, Lübnan ve Amerika olmak üzere toplam 7 ülkeye ihraç ettik. İptal olan, problem yaşadığımız ülkeler olsa da yurt dışı tecrübemizi arttırmaya gayret ettiğimiz bir yıl oldu bizim için. Şimdiye kadar Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde çalışan yazılımlarımız 2018’de Azerice ile birlikte 7 dilde çalışacak. Önümüzdeki süreçte, mevcut ülkelerdeki ihracatlarımızı arttırmaya odaklanacağız. Avrupa’da kurulacak olan yeni şirketimizle birlikte Afrika ülkelerine de açılmayı hedefliyoruz. Bunun için yeni bir pazarlama projesi üzerinde çalışıyoruz.

-Türkiye’de sektörünüzün büyüklüğü ve gelişimi açısından gelecek döneme ilişkin öngörülerinizi somut verilerle aktarır mısınız? 
Nüfusumuz 80 milyon, büyük bir ülkeyiz ve de genç nüfusumuz yüksek. Mobil cihazlar sayesinde, teknolojiye yatkınlık her geçen gün daha da artıyor. Ancak şirket sahiplerinin yaş grubundan ve nesil farkından dolayı, henüz Türkiye pazarı istediğimiz seviyede değil. Akıllı telefon ve tabletlerin kullanımı arttıktan sonra pazarın büyümesi de hızlandı. Bu hızla önümüzdeki yıllar çok daha iyi olacaktır. Bulut teknolojilerinin tercih oranı 2014’de yüzde 30’larda iken, 2017’de bu oran yüzde 71’lere geldi. Yerel pazar, yani Türkiye pazarı daha da gelişecektir. E-dönüşüm ile e-fatura, e-defter, KEP, e-imza, bulut depo, mesajlaşma gibi sistemleri kastediyoruz. E-dönüşüm pazarı ile Online İş Yazılımları pazarının dönüşümü de hızlanacak. E-devlet hizmetleri, e-dönüşüm regülasyonları ve zorunlulukları ile Türkiye bulut yazılım pazarının birlikte büyüyeğini söyleyebiliriz.

-Sektörde karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinizi kısaca aktarır mısınız? 
Türkiye’de çok ciddi “işletme okur-yazarlığı” eğitimine ihtiyaç var. Girişimcilerimiz doğaçlama yoluyla, deneme-yanılma ile acı çekerek, büyük zorluklarla öğreniyor. Bu noktada yazılımlarımızı hem öğretici hem de yönlendirici bir şekilde tasarladığımızdan, “direkt adrese teslim çözüm” diyebiliriz. Ayrıca kamuda KOSGEB tarafından, STK’larda SİAD’lar ve ODA’lar tarafından, özel sektör dinamiklerince yapılan eğitimler, mentörlük çalışmaları da bu açığı kapatmak için çok güzel faaliyetler. TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın BORGİP projesine katkımızı da bu yönde değerlendirebiliriz.

-Eklemek istedikleriniz var mı?
Teknoloji ile yönetim süreçlerini birleştirip, iş, bilgi ve yönetim ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele alan YSM Yazılım, KOBİ’lerin kurumsal hedeflerini gerçekleştirme sürecinde müşteri ve paydaşları için sürekli değer yaratmayı, fayda/maliyet ilişkisini gözetmeyi, yeni ürünler ve doğru çözümler üreterek iş ortakları, çalışanları ve tedarikçileri ile KOBİ’lerin e-dönüşümüne öncü olmayı hedefliyor. Şirketimiz için önümüzdeki yıllar çok daha parlak görünüyor. Ürünlerini şirketleştirme stratejisini uygulamayı planlayan YSM Yazılım; önümüzdeki üç yıl içinde kuracağı start-up firmalarla birlikte şirket sayısını arttıracak ve en az biri Avrupa’da olan bir teknoloji şirketler gurubu, hatta küçük çaplı bir holding de olabilir. Yerli ve milli teknolojik ürünlerle katma değer üretmeye, ihraç ederek ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz.

scroll to top