RENA HR Şirket Sahibi Berna Gün: “Çalışan Sadakati İçin Kurum İmajı Kapsamında Yenilikçi Projeler Yapıyoruz”

395.jpg

RENA HR; İnsan Kaynakları alanında şirketlere kapsamlı hizmetler sunuyor. RENA HR Şirket Sahibi Berna Gün, “Kurumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, hem çalışan hem işveren açısından araştırmalar ve değerlendirmeler yapıp, kurumları geliştirecek yenilikçi projeler gerçekleştiriyoruz” diyor.

-İşverenlere ve adaylara yönelik ne gibi çözümler sağlıyorsunuz? Bunların avantajları neler?
RENA HR olarak, İnsan Kaynakları alanında 2011 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. İş ortaklarımıza şeffaf ve dürüstlük ilkelerimizden sapmadan, onların bir İnsan Kaynakları birimi gibi yakın, güvenilir ve kaliteden ödün vermeden, tüm İK süreçlerinde destek olmak başlıca hedefimiz. Halihazırda işe alım tarafında 15 yılı aşan sektör deneyimimizin olması sebebiyle sektörü ve teknolojileri iyi biliyor, her daim yakından takip ediyoruz. Mühendislik projelerinde iş ortaklarımızı iyi anlıyor, deneyimlerimizi aktarıyor, onlara sektörel ve çalışan davranışları anlamında mentörlük ve danışmanlık yapabiliyoruz. Genel sektör tecrübemiz,  farklı bir bakış açısı ile farkındalığı geliştiren, daha hızlı karar verme ve rekabet ortamında daha doğru planlamalara fayda sağlayan avantajlara dönüşebiliyor. Benzer avantajları, masanın diğer tarafında oturan iş ortağımız olan, adaylarımız için de yapılandırıyor, her iki tarafa da, iş ortağı mantığı ile yaklaştığımız için uzun vadeli, güçlü ilişkiler kuruyoruz.

-KOBİ’lere özel hizmetlerinizi anlatır mısınız? 
KOBİ veya startup iş ortaklarımız için öncelikle istihdamı ve sonrasında organizasyonel yapılanmayı destekleyecek birden çok projemiz var. Bu amaçla, aslında online bazı işe alım araçları geliştirilse de, çoğu zaman insana dokunacak, spesifik konuları, değerleri yönetecek ve ihtiyacı maksimum karşılayacak çözümler gerekiyor. Bu anlamda biz, kurumlara özel uygulamalarla, headhunting projelerini, kurumları en iyi tanıtacak şekilde, marka bilinilirliğini, kurumsal iletişim ve kurum kimliği çalışmaları ile destekliyoruz. Bir işletmeye dışarıdan bakılınca bazen güçlü yanlarının anlaşılması güç olabiliyor. Dolayısı ile yakından tanıdığımız iş ortaklarımızı, edindiğimiz bilgi, tecrübeler ile adaylarımıza en uygun şekilde aktarıyor ayrıca danışmanlık yetkinliklerimizi kullanarak işe alım süreçlerini destekliyoruz. Bunun sonucunda, iş ortaklarımıza doğru ve uzun vadeli eşleşmeler önerebiliyoruz. Diğer yandan alanında oldukça deneyimli danışmanlarımız ile çoğu zaman ihtiyaca yönelik, IK süreçlerinde kurumsal yapılanma başlığı altında, eğitimler, sektörel ücret araştırması ve kıyaslama (benchmark), sadakat yönetimi gibi diğer insan kaynakları süreçleri kapsamında farklı projeler de üretiyoruz.

“Genel sektör tecrübemiz,  farklı bir bakış açısı ile farkındalığı geliştiren, daha hızlı karar verme ve rekabet ortamında daha doğru planlamalara fayda sağlayan avantajlara dönüşebiliyor.”

-İş başvuruları, işe alım ve eğitim konularında özellikle hangi uygulamalar tercih ediliyor?
Artık özellikle niş alanlarda ilan çıkıp, hedef odaklı başvuru alma döneminin giderek zayıfladığı bir dönemde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısı ile kurumların farklı yöntemlerle, yenilikçi çalışmalara yönelmeleri kaçınılmaz hale geldi. Diğer taraftan, her sektörde gelişen dijitalleşme gereği, hem eğitim alanında, hem işe alım süreçlerinde görüşmelerimizi ve back office çalışmalarımızı online olarak daha hızlı, aktif ve kullanıcıya en uygun şekilde tasarlıyoruz. Ekibimizin kuvvetli yanı olan, koçluk formasyonumuz kapsamında, işe alım metotlarında online ve bire bir görüşmeler, test analiz (challenge) çalışmaları, değerlendirme merkezi (assesment center) uygulamaları ve yetenek (talent) avcılığı uygulamalarımızı, koçluk bakış açımız ile destekleyerek, adaylarımızı geliştiren, aynı zamanda farkındalığı arttıran çalışmalar yapıyoruz.

-Kurumsallaşma sürecindeki şirketlere, çalışanlarına ve adaylarına yapmaları gereken yatırımlar konusunda neler önerirsiniz? 
Öncelikle kurumsallaşma sürecinde, en başta yatırım yapılması gereken alanın insan kaynağı olduğunu düşünüyorum. Geçmişte ağırlıklı olarak şirketlere, uygun adayları seçme tekniklerinden bahsederken, günümüzde adayların, kendileri için en uygun iş ve iş ortamını, daha seçici yaklaşımlarla tercih etme ve işyerlerinde daha uzun kalma sadakat yönetimi konu başlıklarını tartışıyoruz. Bu gündem, seçme yerleştirme süreçlerinin yanı sıra, şirketleri birbirinden ayrıştıran özellikler üzerinde yoğunlaşmayı ve buna bağlı olarak bağımsız danışmanlık hizmetleri ihtiyaçlarını da arttırıyor. Bu sebeplerle, kurum ile çalışan arasındaki doğru konumlanmayı ve uzun vadeli çalışmaları destekleyecek çalışmalar düşünülmesi, yaratıcı ve çalışanların ilgisini çekebilecek İK süreçlerinin yapılandırılması ve bu faaliyetlerin şirket içerisinde desteklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda, öncelikle şirket içinde vizyon, misyon ve hedeflere bağlı olacak şekilde şirketin organizasyon yapısı belirlenmelidir. Bir işletmenin var olması ve sürekliliğini sağlayabilmesi yüksek oranda çalışanlarının iş tatmini ve memnuniyetine bağlıdır. Bu memnuniyet şirket performansının yükselmesini sağlayacaktır. Çünkü, ancak işini severek yapan, mutlu çalışanlar çok daha başarılı sonuçlar yaratabilirler. Bu mantık kapsamında, şirket çalışanları başta olmak üzere, o kuruma aday olarak başvuran kişiler için dahi birden çok çalışma ve insan kaynakları politikaları kurgulanabilir.

“İş yerinde verimliliği desteklemek için spor ve aktivite danışmanı ile çalışmaya başladık. ‘Sağlıklı yaşa, spor yap; bedenen, ruhen ve zihnen sağlam kal’, Rena HR 2018 mottomuz oldu.”

-Bu noktada, sunduğunuz danışmanlık desteklerini almak şirketler için neden önemli? 
Değişimin ve rekabetin yaşandığı iş dünyasında kurum itibarı, rekabet üstü olmak için en etkili yoldur. Her ne kadar insan kaynakları uygulamaları, ağırlıklı olarak şirketlerin çalışanlarına yönelik çalışmalar gibi gözükse de, bu uygulamalar aynı zamanda şirketin kurumsal imajına yönelik bir altyapı da oluşturuyor. Bizler, danışmanlık ve koçluk yetenekleri ile dışarıdan bağımsız bir kurum olarak; İnsan Kaynakları politika ve prensipleriyle, yönetimin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, hem çalışan hem işveren açısından araştırmalar ve değerlendirmeler yapıyor; kurumları geliştirecek, destekleyecek, adaylara daha uzun dönemli ve mutlu olabilecekleri çalışma ortamları sağlayacak aksiyon planları önerdiğimiz yenilikçi projeler gerçekleştiriyoruz.

-Çalışanlarınızın memnuniyetini sağlamak için Rena HR olarak siz neler yapıyorsunuz?
Rena HR olarak verimliliği desteklemek için çalışan bağlılığı ve sürekliliği kapsamında, yoğun çalışma temposu gereği, esnek mesai sistemini devreye aldık. Buna ek bilgisayar karşısında geçen uzun saatlerin olumsuz etkisini azaltmak amacı ile daha enerjik ve zinde bir yaşam için düzenli olarak, spor ve aktivite danışmanı ile çalışmaya başladık. “Sağlıklı yaşa, spor yap; bedenen, ruhen ve zihnen sağlam kal”, Rena HR 2018 mottomuz oldu.

-2018 yılı hedeflerinizi paylaşır mısınız? 
2017’de çalışan danışman sayımızı yüzde 40, müşteri portföyümüzü yüzde 12 oranında arttırdık.  Müşteri memnuniyetimizi yüzde 97 olarak, hedefimizin üzerinde kapatıyoruz. 2018’de zamanımızın büyük kısmını, işe alım faaliyetlerimizin yanı sıra, yenilikçi İnsan Kaynakları projelerine de ayırmak istiyoruz. Özellikle Türkiye’ye yeni giriş yapmış, kültüre uyum sağlamak isteyen, hızlı büyüme aşamasında sağlıklı gelişim ve yapılanma ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli şirketlere, insan kaynakları alanında farklı projeler sunuyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top