Sağımdan şişeye sütte online dönem başlıyor

sagimdan-siseye-sutte-online-donem-basliyor.jpg

Birleşmiş Milletler tarafından 2012’de dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi, yine örnek bir projeye imza atıyor. Kooperatif, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) yüzde 75 hibe desteğiyle “Sağımdan Şişeye Sütte Koordinasyon ve Bilgi Paylaşımı Projesi”ni hayata geçiriyor. Projeyle, sütün sağımdan şişeye geçirdiği bütün süreçler online olarak kooperatif merkezinden izlenecek, veri kayıtları tutulup, süt veren ortakların süt teşvik primlerini hatasız almaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Ulusal Süt Kayıt Sistemi” ile bilgi paylaşımı sağlanacak. Bu proje ile ayrıca süt işleme tesisindeki iş ve enerji verimliliği izlenirken, üretim kalitesi üst yönetim birimlerine online olarak raporlanacak. 

AB aday ülkesi olan Türkiye’nin Avrupa standartlarında bir bilgi toplumuna dönüşebilmek için kat etmesi gereken önemli mesafeler bulunduğunu dile getiren Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, “Projemizle İzmir Bölge Planı’nda öncelikli alan olarak belirlenen tarımda faaliyet gösteren kooperatifimizin süt toplama sistemi ile ilgili bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanacak. Ortaklarımız olan hayvan yetiştiricilerinin bulunduğu Tire merkez ve yöresinde mevcut kooperatifimize ait 58 adet süt toplama merkezi, 26 adet çiftlikte bulunan süt toplama tankı ve 7 adet süt toplama tankerine bu sistem kurularak, günlük olarak toplanan sütün elektronik ortamda takibi yapılacak. Sistem ile kooperatifin süt işleme merkezine, toplanan sütün anlık miktarı ve ısısı ile ilgili veriler aktarılacak. Ayrıca bozulmaları önlemek için tankların +4C olması gereken soğutma ısısının kontrolü ile ilgili bir alarm sistemi de oluşturulacak. Böylece sağlıklı olarak işlenecek süt miktarı işletmede gerekli üretim planlamasının yapılması için en kısa zamanda tespit edilebilecek, toplanan sütün bozulmasını önlemek için gerekli önlemler hemen veya geriye dönük olarak alınabilecek” diye konuştu. 

Eskiyörük, ayrıca işletme içine kurulacak sistemle kayıp ve kaçakların önleneceğine, enerji verimliliği sağlanacağına dikkat çekerek, bu durumun, doğal kaynakların ve milli servetin korunması açısından önem arz ettiğini dile getirdi. 

Bilgi sistemleri arası entegrasyon 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süt teşvik primi uygulamasında, üreticilere soğutulmuş sütün kilogram başına verilen 6 kuruşluk süt teşvik primi ödenmesi için, kooperatifçe üreticilerin süt satış miktarlarına ilişkin aylık cetvellerin manuel olarak düzenlenip ilgili kuruluşlara gönderildiğini hatırlatan Eskiyörük, “Projemizle iştirakçi statüsünde kurumlar arası işbirliği yapılacak. Bu kapsamda bilgi sistemleri arasında entegrasyon sağlanacak. İştirakçi kuruluşumuz olan ve Tireli üreticilerin süt teşvik primi kayıtlarının tutulmasında yetkili kurum olan Tire Süt Üreticileri Birliği’ne sağlanacak anlık bilgilerle üreticilerimizin işlemleri sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Kişi bazında toplanan süt verileri Tire Süt Üreticileri Birliği vasıtasıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Ulusal Süt Kayıt Sistemi’ne (USKS) lokal yazılımla online olarak aktarılacak. Üreticilerimiz de şifreleriyle kooperatifin web sitesine girerek veya akıllı telefonlar üzerinden erişerek kontrol edebilecekler” diye konuştu. 

Toplam 999 bin 500 TL maliyeti bulunan projeye İZKA 749 bin 625 TL (yüzde 75) hibe desteğinde bulunurken, kooperatif de 249 bin 875 TL’sini (yüzde 25) karşılayacak.

►58 adet süt toplama merkezi, 26 adet çiftlik tankı ve 7 adet süt toplama tankerinde on-line veri alımı ve paylaşımı sistemi kurulacak. 
►Süt işleme tesisinde 1 adet üretim izleme ve iyileştirme sistemi kurulacak. 
►Kurulan BİT ile uyumlu çalışacak alarm ve uyarı sistemi sayesinde yüksek ısı nedeniyle tanklarda bozulabilecek süt oranında yüzde 100 azalma olacak. 
►Üreticilerin kendi süt üretim verilerini mobil teknolojilerle izlemesi sağlanacak. 
►Süt teşvik primi konusunda 3 kurum arası bilgi sistemi entegrasyonu kurulacak. 
►Tire’de ve İzmir’de BİT üreten işletme sayısı orta vadede yüzde 15 artacak. 
►İşletme verimliliği yüzde 50 artacak. 
►Gıda güvenliği yüzde 80 oranında artacak.
►İşletmenin gelirleri yüzde 20 artacak. 
►Müşteri sayısı yüzde 20 artacak. 
►Üretimde enerji verimliliği yüzde 10 artacak. 
►2 adet nitelikli işgücü istihdamı sağlanacak.

scroll to top