KOBİ’lerde batık kredi oranı yükseliyor

kobi-lerde-batik-kredi-orani-yukseliyor.jpg

KOBİ’lerin kullandığı nakdi krediler 2012 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2011 sonuna göre yüzde 4.9 oranında artışla 170 milyar 793 milyon TL’ye ulaşırken, KOBİ’lerin bankaların takibine düşen kredileri ise bu dönemde yüzde 5.3 oranında artışla 5 milyar 487 milyon TL oldu.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açıkladığı geçici verilere göre Temmuz 2012 itibarıyla krediler 2011 yılı sonuna göre yüzde 8.8 oranında, 59 milyar 903 milyon TL tutarında artışla düzeyinde gerçekleşti. Kredilerin yıllık artış oranı ise yüzde 18.3 olarak gerçekleşti. Takipteki brüt alacaklar ise Temmuz itibarıyla 2011 yılı sonuna göre yüzde yüzde 9.4 oranında, 1 milyar 792 milyon TL tutarında artışla 20 milyar 765 milyon TL oldu. Yıllık bazda takipteki brüt alacaklar yüzde 10.2 oranında, 1 milyar 923 milyon TL tutarında artış gösterdi.

 

 

KOBİ kredilerindeki artış, toplam kredi artış hızının yine altında kaldı. KOBİ kredileri yılın ilk 7 ayında yüzde 4.9, son 1 yıllık dönemde ise yüzde 16 artışla 170 milyar 793 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Kredi kullanan KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı Temmuz’da 2011 yılı sonuna göre yüzde 7.6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 oranında artışla 1 milyon 662 bin 292’ye yükseldi.

 

Batık kredide artış yüzde 5,3

 

KOBİ kredilerinin takibe dönüşümündeki artış eğilimi Temmuz ayında da devam etti. Temmuz itibarıyla takipteki KOBİ kredileri 2011 yılı sonuna göre yüzde 5.3 oranında, 274 milyon TL tutarında artışla 5 milyar 487 milyon TL’ye ulaştı. Yıllık bazda takibe düşen KOBİ kredileri yüzde 6.5 oranında artış gösterdi. Bu dönemde kredisi takibe düşen KOBİ sayısı yüzde 4.1 azalışla 160 bin 545 oldu.

 

Temmuz ayı itibariyle 2011 yılı sonuna göre orta ölçekli KOBİ’lerin toplam kredi tutarı yüzde 3.7 oranında artışla 67 milyar 634 milyon TL’ye yükselirken, kredi kullanan ortak ölçekli KOBİ sayısı yüzde 13.8 artışla 124 bin 528’e ulaştı. Orta ölçekli işletmelerin Temmuz ayı itibarıyla takibe düşen kredi tutarı 2011 yılı sonuna göre yüzde 15.6 artışla 1 milyar 725 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde kredisi bankaların takibine düşen orta ölçekli KOBİ sayısı ise yüzde 28.4 artışla 7 bin 266 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirildiğinde orta ölçekli işletmelerin takibe düşen kredilerinde yüzde 27.1 oranında, kredisi takibe düşen işletme sayısında ise yüzde 31.8 oranında artış dikkat çekti.

 

Takibe düşen krediler 7 ayda yüzde 12 yükseldi

 

Temmuz itibarıyla kredi kullanan küçük ölçekli işletme sayısı 2011 yılı sonuna göre yüzde 10.9 artışla 269 bin 329’a ulaştı. Küçük işletmelerin kullandığı kredi tutarı ise yüzde 6.8 artışla 45 milyar 619 milyon TL oldu. Bu dönemde küçük ölçekli işletmelerin takibe düşen kredileri yüzde 12.4 artışla 1 milyar 441 milyon TL olurken, kredisi takibe düşen işletme sayısı yüzde 0.9 oranında artışla 24 bin 182 düzeyinde belirlendi. Yıllık bazda değerlendirildiğinde kredisi takibe düşen küçük ölçekli işletme sayısı yüzde 7.8 oranında, takibe düşen kredi tutarı yüzde 20.3 oranında artış gösterdi.

 

2012 yılı Temmuz sonu itibariyle mikro KOBİ’lerde kullandırılan nakdi krediler 2011 yılı sonuna göre yüzde 4.9 oranında artarak 57 milyar 539 milyon TL’ye ulaştı. Anılan dönemde kredi kullanan mikro işletme sayısı yüzde 6.3 artışla 1 milyon 268 bin 435 oldu. Bu dönemde mikro işletmelerin takibe düşen kredileri yüzde 4.9 azalışla 2 milyar 321 milyon TL olurken, kredisi takibe düşen mikro ölçekli işletme sayısı yüzde 6.3 azalışla 129 bin 97 düzeyinde gerçekleşti.

scroll to top